Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Niniejszym Zawiadamiamy

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek",

które odbędzie się dnia 30 września 2020 roku o godz. 17:00

A Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory do Zarządu
4. wybory do Komisji Rewizyjnej
5. wolne głosy i wnioski

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 23 września 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

Nieniejszym zawiadamiam

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek",

które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 roku o godzinie 18:00

w Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.

3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu

6. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 21 lutego 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

 

Nieniejszym zawiadamiam

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek",

które odbędzie się dnia 28 lutego 2018 roku o godzinie 18:00

w Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.

3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu

6. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku

7. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 21 lutego 2017 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

 

 

 

Nieniejszym zawiadamiam

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek",

które odbędzie się dnia 23 lutego 2017 roku o godzinie 18:30

w Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.

3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 16 lutego 2017 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

Niniejszym Zawiadamiamy

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek",

które odbędzie się dnia 8 czerwca 2016 roku o godz. 18:00

A Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory do Zarządu
4. wybory do Komisji Rewizyjnej
5. wolne głosy i wnioski

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 1 czerwca 2016 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

Nieniejszym zawiadamiam

o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Początek",

które odbędzie się dnia 29 lutego 2016 roku o godzinie 18:00

w Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.

3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku.

5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu

6. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 22 lutego 2016 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

Niniejszym zawiadamiam
o Walnym Zebraniu Członków

Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek
które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r o godzinie 18:00
w Społecznym Przedszkolu Lipowa Alejka

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2014 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku.
5. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
6. Przyjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2014 roku na cele statutowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok trwający od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2015.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały na temat przystąpienia do Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce.
9. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, iż do dnia 5 lutego 2015 r. można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

 

 

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego  "Dobry Początek" w dniu 25 czerwca 2014 roku podjęte zostały następujące uchwały:

 

1. Wybór na Prezesa Zarządu pana Macieja Gendek.

2. Wynór na członków Zarządu: pani Dominiki Nitschke-Michalak, pani Mai Jakubowskiej, pani Marty Nadolskiej, pana Bartosza Jóźwiaka.

3. Wybór na członków Komisji Rewizyjnej: pana Bronisława Małeckiego, pana Tomasza Kwiatkowskiego, pana Przemysława Plucińskiego.

4. Uchwalenie nowej Wizji Społecznego Przedszkola "Lipowa Alejka". (tekst uchwalonej wizji do pobrania)

 

 

Nieniejszym oficjalnie zawiadamiam o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek,

które odbędzie się 25 czerwca 2014 roku o godz. 17:00

w Społecznym Przedszkolu "Lipowaq Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory do Zarządu
4. wybory do Komisji Rewizyjnej
5. przedstawienie zmienionej Wizji Społecznego Przedszkola "Lipowa Alejka" w
Poznaniu
6. uchwalenie nowej Wizji Społecznego Przedszkola "Lipowa Alejka" w Poznaniu
7. wolne głosy i wnioski

Jednocześnie informuję, iż do dnia 18 czerwca 2014 roku można zgłaszać propozycje
zmiany porządku obrad.

 

 

 

Niniejszym oficjalnie zawiadamiam o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek
które odbędzie się dnia 18 lutego 2014 r o godzinie 18:00
w Społecznym Przedszkolu Lipowa Alejka

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2012 do 31
sierpnia 2013 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1
września 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku.
5. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
6. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy
trwający od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013 roku na cele statutowe.
7. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, iż do dnia 11 lutego 2014 r. można zgłaszać propozycje
zmiany porządku obrad.

 

 

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry początek"  w dniu 25 lutego 2013 roku podjęte zostały następujące uchwały:

 

1. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2012 roku.

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Zatwierdzone sprawozdanie do pobrania.

3. Udzielono absolutorium Członkom Zarządu:

Małgorzacie Wiśniewskiej za okres od 1.01.2011 do 3.03.2011r,

Bogumile Michalskiej za okres od 1.01.2011 do 10.05.2012r,

Marcinowi Dziemidzionkowi za okres od 1.01.2011 do 3.03.2011r,

Agnieszce Sarnowskiej za okres od 03.03.2011 do 28.06.2011r,

Joannie Lewandowskiej za okresod 03.03.2011 do 3.06.2011r,

Zofii Michalik za okres od 28.06.2011 do 10.05.2012r,

Mai Brzozowskiej-Brywczyńskiej za okres od 28.06.2011 do 31.08.2012r,

Katarzynie Karolczak za okres od 28.06.2011 do 10.05.2012r,

Justynie Traore za okres od 10.05.2012 do 31.08.2012r,

Aldonie Gruchale - Furmaniuk za okres od 10.05.2012 do 31.08.2012r,

Dominice Nitschke-Michalak za okres od 29.05.2012 do 31.08.2012r.

4. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2012 roku na cele statutowe.

 

 

Niniejszym oficjalnie zawiadamiam o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek
które odbędzie się dnia 25 lutego 2013 r o godzinie 17:30
w Społecznym Przedszkolu Lipowa Alejka

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 do 31
sierpnia 2012 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia
2012 roku.
5. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1
stycznia 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
7. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy
trwający od 1 stycznia 2011 do 31 sierpnia 2012 roku na cele statutowe.
8. Wolne głosy i wnioski.

Jednocześnie informuję, iż do dnia 18 lutego 2013 r. można zgłaszać propozycje
zmiany porządku obrad.

 

 

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry początek"  w dniu 29 maja 2012 roku podjęte zostały następujące uchwały:

 

1. Wybór na Członka Zarządu pani Dominiki Nitschke-Michalak.

2. Wybór na Członków Komisji Rewizyjnej: pani Sylwii Królikowskiej-Ciągło, pani Joanny Razmuk-Mikołajczak, pana Macieja Ławrynowicza, pana Bronisława Małeckiego.

 

 

Niniejszym oficjalnie zawiadamiamy Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek o Walnym Zebraniu, które odbędzie się

w dniu 29 maja 2012r o godzinie 17:30

w Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory uzupełniające do Zarządu
4. wybór członków Komisji Rewizyjnej
5. wolne głosy i wnioski.

Jednocześnie informuję, iż do dnia 22. maja 2012 roku można zgłaszać propozycje
zmiany porządku obrad.

 

 

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry początek"  w dniu 10 maja 2012 roku podjęte zostały następujące uchwały:

 

 

1. Przyjęcie sprawozdanie Zarządu za okres od stycznia do marca 2011 roku

2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od marca do czerwca 2011 roku

3. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od czerwca 2011 do kwietnia 2012 roku

4. Wybór na Prezesa Zarządu pani Justyny Traore

5. Wybór na Członków Zarządu pani Aldony Gruchały-Furmaniuk i pani Maji Brzozowskiej-Brywczyńskiej

 

 

Niniejszym oficjalnie zawiadamiamy Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek

o Walnym Zebraniu, które odbędzie się

w dniu 10 maja 2012r o godzinie 18:00

w Społecznym Przedszkolu "Lipowa Alejka"

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia do 3 marca 2011 r.
4. przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 3 marca do 28 czerwca 2011 r.
5. przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2011 r.
6. przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 1 stycznia do 3 marca 2011 r.
7. przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 3 marca do 28 czerwca 2011 r.
8. przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2011 r.
9. wybór członków Zarządu
10. wybór członków Komisji Rewizyjnej
11. wolne głosy i wnioski.

Jednocześnie informuję, iż do dnia 4 maja 2012 roku można zgłaszać propozycje
zmiany porządku obrad.

 

 

Niniejszym oficjalnie zawiadamiamCzłonków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek o Walnym Zebraniu
które odbędzie się

w dniu dnia 28 czerwca 2010r o godzinie 18:00
w Społecznym Przedszkolu Lipowa Alejka

w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3 

 

 

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1.wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2.wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3.przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 4 lutego do 24 czerwca 2010 roku
4.przedstawienie sprawozdania Zarządu za okres od 24 czerwca do 31 grudnia 2010 roku
5.przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010
6.przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
7.przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 4 lutego do 24 czerwca 2010 roku
8.przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres od 24 czerwca do 31 grudnia 2010 roku
9.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010
10.zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
11.udzielenie absolutorium członkom Zarządu
12.przyjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2010
13.przedstawienie stanowiska członków zarządu w sprawie dalszego członkostwa w zarządzie i przewidzianego terminu ich rezygnacji
14.Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
15.wolne głosy i wnioski.

Jednocześnie informuję, iż do dnia 21 czerwca można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

 

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry początek"  w dniu 3 marca 2011 roku podjęte zostały następujące uchwały:

 

 

1. Uchwalenie składki członkowskiej w wysokości 2,00 złotych miesięcznie.

2. Wybór na Prezesa Zarządu pani Agnieszki Sarnowskiej

3. Wybór na Członka Zarządu panią Joannę Lewandowską

 

Niniejszym oficjalnie zawiadamiam wszystkich członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Dobry Początek

o Walnym Zebraniu, które odbędzie się w dniu

3 marca 2011 r. o godz. 18:00

w przedszkolu Lipowa Alejka przy ul. Mickiewicza 32/3.