PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

Skład kadry na rok 2019/2020

 

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

 

mgr Maja Kluska - nauczyciel przedszkolny, nauczyciel mianowany

 

mgr Joanna Kącka - nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy

 

mgr Karina Więcek - nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy

 

mgr Weronika Schneider-nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy

 

mgr Aldoba Gruchała-Furmaniuk - nauczyciel kontraktowy

 

Patrycja Grzechnik - nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy, pełni funkcję dyrektora ds.pedagogicznych, Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego "Dobry Poczatek"

 

mgr Katarzyna Piesak- nauczyciel przedszkolny, nauczyciel mianowany, prowadzenie zajęć eurytmicznych

 

mgr Anna Włodarczyk-Shukla - nauczyciel języka angielskiego,

 

POZOSTAŁY PERSONEL:

 

Administracja

mgr Kamila Nawrocka-Parat - dyrektor przedszkola

 

Kuchania:

Marcin Soja - kucharz

Iwona Dziemidzionek - pomoc kuchenna