Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Niniejszym Zawiadamiamy
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 30 września 2020 roku o godz. 17:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory do Zarządu
4. wybory do Komisji Rewizyjnej
5. wolne głosy i wnioski

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 23 września 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

Niniejszym zawiadamiam
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 roku o godzinie 18:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
6. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku
7. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 21 lutego 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

 

Niniejszym zawiadamiam
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 28 lutego 2018 roku o godzinie 18:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.
5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
6. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku
7. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 21 lutego 2017 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.