Czesne jest należne w pełnej wysokości za miesiące, w których Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi, czyli za 11 miesięcy – od września do lipca.

Opłata za wyżywienie wynosi 7 zł za dzień i jest zawarta w czesnym.
Rodzicom przysługuje prawo odliczenia opłaty za wyżywienie za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu wyłącznie w przypadku ich zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres przedszkole@lipowaalejka.pl oraz w formie pisemnej u Dyrektora Przedszkola.

Rodzic może złożyć oświadczenie, iż nie chce korzystać z prawa odliczenia opłaty za wyżywienie. Środki uzyskane z tego tytułu przeznaczane są na zasilenie funduszu przyszłościowego Przedszkola. Oświadczenie może zostać odwołane w każdej chwili i skutkuje na przyszłość od dnia złożenia oświadczenia.

Istnieje możliwość okresowego lub stałego obniżenia wysokości czesnego na wniosek Rodziców dziecka w następujących przypadkach:
a) gdy dziecko nie korzysta z żywienia przedszkolnego – o uśrednioną miesięczną opłatę za wyżywienie obliczoną na podstawie obowiązującej stawki żywieniowej
b) w przypadku trudnej sytuacji materialnej Rodziców dziecka.

Odpłatność za przedszkole

Rodzice ponoszą następujące wydatki związane z opieką i nauczaniem dziecka:

a) wpisowe, wpłacane przy przyjęciu dziecka do przedszkola, które wynosi 950 PLN i nie podlega zwrotowi,

b) czesne w wysokości 950,00 złotych miesięcznie dla 1-go dziecka i 570,00 złotych miesięcznie dla kolejnych dzieci w rodzinie.

Czesne jest należne w pełnej wysokości za miesiące, w których Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi, czyli za 11 miesięcy – od września do lipca.

W naszym przedszkolu czesne jest jednolite i obejmuje:  zajęcia grupowe, zajęcia dodatkowe – j. angielski, eurytmia, ceramika, wszystkie wycieczki, bilety wstępu, materiały plastyczne (korzystamy z materiałów naturalnych i ekologicznych np. wosku pszczelego zamiast plasteliny), wyżywienie (zamawiamy produkty ekologiczne – Vita Natura itp., mamy kuchnię, w której możemy uwzględnić większość diet i wyeliminować alergeny), ubezpieczenie oraz korzystamy ze wsparcie specjalistów zewnętrznych.

Wysokość czesnego może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego tylko w szczególnych przypadkach, gdy przy jego ustalaniu nie można było przewidzieć tych okoliczności. Zmiana wysokości czesnego nie powinna przekraczać wskaźnika inflacji.