Pracownicy pedagogiczni

mgr Aldona Gruchała-Furmaniuk – nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy, Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”

Patrycja Grzechnik – nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy, Członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”

Weronika Lugierska-Kostrzewa – nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy

mgr Weronika Schneider-nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy

mgr Karina Więcek – nauczyciel przedszkolny, nauczyciel kontraktowy, pełni funkcję dyrektora ds. pedagogicznych

mgr Katarzyna Piesak- nauczyciel przedszkolny, nauczyciel mianowany, prowadzenie zajęć eurytmicznych

mgr Anna Włodarczyk-Shukla – nauczyciel języka angielskiego

Pozostały personel

Świetlica:
Ewa Wojtal
Martyna Trinschek

Administracja:
mgr Marcin Dziemidzionek – dyrektor przedszkola

Kuchnia:
Marcin Soja – kucharz
Iwona Dziemidzionek – pomoc kuchenna

Obsługa placówki – sprzątanie:
Monika Forajta-Szmyt