Organizacja roku

Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 16:30, przez cały rok szkolny za wyjątkiem:
  • długich weekendów i okresu Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalanym przez MEN,
  • miesiąca sierpnia.

Dyrektor przedszkola może ustanowić dodatkowe dni wolne, w które przedszkole nie świadczy opieki nad dziećmi. Ich liczba w roku szkolnym nie może przekraczać pięciu.

Przerwy w pracy dydaktycznej Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

Roczny plan pracy przedszkola 2023/2024
(terminy mogą ulec zmianie) – do pobrania

F2120021
36121351_10156456560349197_6038934785106116608_n
64590467_10157340735234197_817779854970716160_o