Rekrutacja

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dopuszcza się przyjęcie dziecka 2,5-letniego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy do Przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo i gdy nauczyciel prowadzący daną grupę stwierdzi, że dziecko osiągnęło gotowość przedszkolną.

Przyjęcie dziecka do Społecznego Przedszkola „Lipowa Alejka” odbywa się w procesie rekrutacyjnym obejmującym rozmowę kwalifikacyjną z prowadzoną w ramach jednej wspólnej komisji przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Zarządu z Rodzicami dziecka (na rozmowę zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem).

Rodzice chcący zapisać dziecko do Przedszkola obowiązani są do terminu rozmowy kwalifikacyjnej złożyć prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszeniową (karta zgłoszeniowa do pobrania).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025 organizujemy Drzwi Otwarte, które odbędą się 25 kwietnia 2024 roku w godzinach 17.00 – 18.30.

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do naszego przedszkola na rok 2024/2025 prosimy o składanie kart zgłoszeniowych.

Karty można pobrać ze strony internetowej (klik) lub otrzymać je na miejscu, w przedszkolu.

Karty zgłoszeniowe na rok 2024/2025 można składać do
10 maja 2024 roku.

Po otrzymaniu kart zgłoszeniowych, będziemy kontaktować się z Państwem w celu ustalenia terminu spotkania indywidualnego. 
Spotkania będą się odbywać do 23 maja w godzinach 12:00 – 13:00 (jedno spotkanie trwa około pół godziny), koniecznie z dzieckiem.

Wyniki rekrutacji zostaną udostępnione na stronie do 24 maja 2024.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

mail: przedszkole@lipowaalejka.pl

telefon: +48 501 154 025

 

REKRUTACJA NA ROK 2024/2025

Osoby przyjęte :

1. Ksawery K.
2. Rita P.-R.
3. Stanisław B.
4. Stanisław R.
5. Alicja K.
6. Helena M.
7. Amelia M.
8. Kalina G.
9. Roma Z.
10. Iwo S.
11. Liwia G.
12. Michalina A.
13. Aleks S.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i umówienie się na podpisanie umowy do 20 marca.

telefon: +48 501 154 025

Przyjęcie dziecka do Społecznego Przedszkola „Lipowa Alejka” odbywa się w procesie rekrutacyjnym obejmującym rozmowę kwalifikacyjną z prowadzoną w ramach jednej wspólnej komisji przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Zarządu z Rodzicami dziecka (na rozmowę zapraszamy oboje rodziców wraz z dzieckiem).

Rodzice chcący zapisać dziecko do Przedszkola obowiązani są do terminu rozmowy kwalifikacyjnej złożyć prawidłowo wypełnioną  kartę zgłoszeniową (karta zgłoszeniowa do pobrania).

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025 organizujemy Drzwi Otwarte, które odbędą się 25 kwietnia 2024 roku w godzinach 17.00 – 18.30.

Wszystkich zainteresowanych rekrutacją do naszego przedszkola na rok 2024/2025 prosimy o składanie kart zgłoszeniowych.

Karty można pobrać ze strony internetowej (klik) lub otrzymać je na miejscu, w przedszkolu.

Karty zgłoszeniowe na rok 2024/2025 można składać do
10 maja 2024 roku.

Po otrzymaniu kart zgłoszeniowych, będziemy kontaktować się z Państwem w celu ustalenia terminu spotkania indywidualnego. 
Spotkania będą się odbywać do 23 maja w godzinach 12:00 – 13:00 (jedno spotkanie trwa około pół godziny), koniecznie z dzieckiem.

Wyniki rekrutacji zostaną udostępnione na stronie do 24 maja 2024.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu:

mail: przedszkole@lipowaalejka.pl

telefon: +48 501 154 025

 

REKRUTACJA NA ROK 2024/2025

Osoby przyjęte :

1. Ksawery K.
2. Rita P.-R.
3. Stanisław B.
4. Stanisław R.
5. Alicja K.
6. Helena M.
7. Amelia M.
8. Kalina G.
9. Roma Z.
10. Iwo S.
11. Liwia G.
12. Michalina A.
13. Aleks S.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i umówienie się na podpisanie umowy do 20 marca.

telefon: +48 501 154 025

gabby-orcutt-7E29j_4GBNI-unsplash

Przedszkole organizuje Drzwi Otwarte. Dokładny terminy Drzwi Otwartych ustalane są przez Radę Pedagogiczną i udostępniane na stronie internetowej Przedszkola oraz wszystkim osobom zainteresowanym zapisaniem dzieci do Przedszkola.


Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są z Rodzicami indywidualnie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola „Lipowa Alejka” oraz dzieci pracowników Przedszkola.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z Zarządem.

Głównym kryterium decyzyjnym w procesie rekrutacyjnym jest akceptacja zasad funkcjonowania Przedszkola i stosowanych metod pedagogiki waldorfskiej oraz autentyczna gotowość zaangażowania się Rodziców w pracę na rzecz Przedszkola i Stowarzyszenia a także stopień gotowości przedszkolnej dziecka.

W ostatnim tygodniu marca ogłaszana jest lista dzieci przyjętych do Przedszkola oraz lista rezerwowa. Dzieci, które nie znalazły się na żadnej z list nie zostaną przyjęte do Przedszkola.
Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola opłacają wpisowe na konto Stowarzyszenia w ustalonej wysokości oraz podpisują umowę o opiekę do dnia 5 kwietnia.

Brak zapłaty wpisowego w wyznaczonym terminie traktowany jest jako rezygnacja z ubiegania się o miejsce w Przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.
Do dnia 20 marca Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola obowiązani są podpisać umowę o opiekę nad dzieckiem na kolejny rok.
W przypadku zwolnienia się miejsca w Przedszkolu, przyjmowane są dzieci z listy rezerwowej po przeprowadzeniu z Rodzicami rozmowy edukacyjno-informacyjnej mającej na celu wprowadzenie w pedagogikę waldorfską.