Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Niniejszym zawiadamiam
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 21 listopada 2022 roku o godzinie 17:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Sprawozdanie zarządu z okresu kadencji i planowanych działaniach
4. Informacja zarządu w przedmiocie sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych za okres 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2021 r. i 1 września 2021 r. – 31 sierpnia 2022 r.
5. Informacja dyrektora przedszkola o aktualnej organizacji przedszkola
6. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
7. Wybory do Zarządu
8. Wybory do Komisji Rewizyjnej
9. Wolne głosy i wnioski

Prezes Zarządu

Agnieszka Mrówczyńska

 

 

Niniejszym Zawiadamiamy
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 30 września 2020 roku o godz. 17:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory do Zarządu
4. wybory do Komisji Rewizyjnej
5. wolne głosy i wnioski

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 23 września 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

Niniejszym Zawiadamiamy
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 30 września 2020 roku o godz. 17:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu, ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2. wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków
3. wybory do Zarządu
4. wybory do Komisji Rewizyjnej
5. wolne głosy i wnioski

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 23 września 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.

Niniejszym zawiadamiam
o Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia Edukacyjnego “Dobry Początek”,
które odbędzie się dnia 28 lutego 2020 roku o godzinie 18:00
w Społecznym Przedszkolu “Lipowa Alejka”
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 32/3

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej i wniosków.
3. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego za okres od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
5. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu
6. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki finansowej za rok obrachunkowy trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku
7. Wolne głosy i wnioski.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 21 lutego 2020 roku można zgłaszać propozycje zmiany porządku obrad.